image

Meer grond door GPS-meting!

memaforbi.tk Naast het bemesten en zaaien op GPS (2 cm. nauwkeurig) kunnen wij ook uw percelen opmeten. De grens van uw percelen wordt hierbij door middel van GPS ingemeten. Hierdoor kan de uiterste gewasgrens worden bepaald, dus altijd de optimale oppervlakte van uw perceel! De meting wordt verwerkt en aangeleverd in 2 bestanden, 1 bestand met de percelen en 1 bestand met de meting voor de controle van de instantie. Het bestand met de percelen kan worden ingel...ezen in de gecombineerde opgave. Hierin worden dan meteen vlakken gevormd die de juiste percelen vormen. Alleen het juiste gewas moet nog worden ingegeven per perceel. Het bestand van de meting kan ook worden meegezonden ter controle, hierdoor kan de instantie zien dat de meting juist is uitgevoerd. Door deze controle zullen ze de meting accepteren en aanhouden als de juiste.

https://orcepmutecsane.cf

follow link - Altijd de juiste grens, ook onder bomen
- De optimale en juiste oppervlakte
- Makkelijk te importeren bestanden
- Geen discussie achteraf